Regelböcker

Regeltillägg Hotfarm

EGPC Rulebook Denna regelbok för Garden gäller även för Sverige (Finns ej översatt till svenska)

ETPC Rulebook 2022 års regelbok gäller för 2023 tilsammans med nedanstående ETPC rule book changes 2023

ETPC Rulebook Trucks

ETPC T&S Letters

New ETPC Rule book changes 2023 2022-12-19

Limited Super Stock Rules 2023 2022-11-24

ETPC letter Limited Super Stock 2022-11-24

Turbo charged engines 2021-07-01

ETPC T&S Rule changes 2022

ETPC T&S Rule Changes Mini Modified 2022

Comments are closed.