Förbundsstyrelsen

Nicklas Boquist

Ordförande

Tel:
E-Post: president@stpf.se


Per Knutsson

Vice Ordförande

Tel:
E-Post: viceordf@stpf.se


Torbjörn Andersson

Kassör

Tel:
E-Post: ekonomi@stpf.se


Linda Jönsson

Sekreterare

Tel:
E-Post: sekreterare@stpf.se


Claes Birgersgård

Förar representant

Tel:
E-Post: forarforening@stpf.se


Nicklas Boquist

Arrangörs representant

Tel:
E-Post: arrangor@stpf.se


Anette Andersson

Ledamot

Tel:
E-Post:


Carl-Anders Nilsson

Ledamot

Tel:
E-Post:


Roger Paulsson

Ledamot

Tel:
E-Post:


Henrik Svensson

Ledamot

Tel:
E-Post:

Webb Support: stpf@mail.phoweb.se

Comments are closed.