Förbundsstyrelsen

Nicklas Boquist

Ordförande

Tel:
E-Post: president@stpf.se


Carl-Anders Nilsson

Vice Ordförande

Tel:
E-Post: viceordf@stpf.se


Roger Paulsson

Kassör

Tel:
E-Post: ekonomi@stpf.se


Linda Jönsson

Sekreterare

Tel:
E-Post: sekreterare@stpf.se


Claes Birgersgård

Förar representant

Tel:
E-Post: forarforening@stpf.se


Nicklas Boquist

Arrangörs representant

Tel:
E-Post: arrangor@stpf.se


Göran Lindahl

Ledamot

Tel:
E-Post:


Per Knutsson

Ledamot

Tel:
E-Post:


Christian Johansson

Ledamot

Tel:
E-Post:


Henrik Svensson

Ledamot

Tel:
E-Post:

Webb Support: stpf@mail.phoweb.se

Comments are closed.