Vad är tractorpulling?

Vad är tractorpulling?

Tractorpulling startades i USA på 40-talet. I början var det ”horsepulling, där två arbetshästar drog en logdörr längs en bana. Utmed banan stod funktionärer som efterhand hoppade på dörren så att det blev tyngre och tyngre att dra. De hästar som orkade dra dörren med funktionärerna längst vann.

När det blev vanligt med traktorer i lantbruket övergick man till att tävla med dessa i stället. Tractorpulling har sedan dess utvecklats till en av de största motorsporterna i USA.

Till Europa kom tractorpullingen 1977 i samband med VM i plöjning i Holland. Första gången det kördes tractorpulling i Sverige var 1982 i samband med en plöjningstävling utanför Ystad.

Numera körs det cirka 15 tävlingar om året runt om i Sverige. I sporten i dag är det stora flertalet inte lantbrukare, utan det är ofta människor med stort intresse för teknik och motorer. Många bygger inte bara traktorerna själv utan även de specialdelar som behövs tillverkas ofta av teamen själva.

Vad går det ut på?

Tractorpulling går ut på att en traktor skall dra en så kallad belastningsvagn längs en 100 meter lång bana. En belastningsvagn är en speciellt byggd vagn som består av en släpmed längst fram, några hjul där bak samt en rörlig viktbox.

Traktorn kopplas till belastningsvagnen med en rejäl kätting och en nödstoppsförbindelse, som stannar traktorn omedelbart om kättingen skulle gå sönder. Föraren kör fram försiktigt och sträcker kättingen för att slippa ryck och därmed eventuella haverier. Sedan bär det iväg på den 100 meter långa banan.

Vid starten är viktboxen placerad längst bak på belastningsvagnen, det vill säga över hjulen. När ekipaget har börjat köra rör sig viktboxen framåt och flyttar därmed belastningen från hjulen till meden. Det går tyngre och tyngre att dra.

Det gäller att komma så långt som möjligt. Den traktor som kommer längst vinner. Om traktorn klarar av 100 meter har den gjort ett FULL PULL. Om mer än en traktor gör full pull kör dessa en final, PULL OFF, där man har ökat vikten på belastningsvagnen.

I pull off gäller det bara att komma längst, här mäter man nämligen längden på draget även om man har kört längre än 100 meter.

Vilka tävlingsklasser finns det?

Traktorerna delas upp i viktklasser där vikten anger traktorns högsta tillåtna vikt inklusive föraren. Man tävlar med allt från 350-kilos åkgräsklippare till 12-tons standardtraktorer.

Gardenpuller:

Garden klasserna är för de minsta utövarna. Man kan börja köra redan vi 5-års ålder och då är ekipagen helt vanliga åkgräsklippare som man tagit bort klippaggregatet på och ”hottat” till lite. Man får inte trimma motorn. Klassen är en mycket bra för att lära sig tävlingsmomentet och lära sig köra.

Modifierade:

Modifierade traktorer är hemmabyggen från början. Dessa traktorer brukar vara byggda på en egenhändigt gjord ram. Bakaxeln kan komma från en lastmaskin eller en lastbil. Motorerna kan vara V8-or, upp till sex stycken på en traktor, eller kanske man väljer att sätta dit tre eller fyra V12-or från exempelvis flygplan eller stridsvagnar.

Den sammanlagda effekten på dessa traktorer kan vara upp emot 12000 hästkrafter på de starkaste traktorerna. En del traktorer kör i mer än en klass och då hänger man på eller plockar av vikter från traktorn, eller så kan man sätta på eller plocka av någon av motorerna.

De minsta modifierade klasserna, garden- och minipulling, körs med en speciell, mindre belastningsvagn.

Standard & Hot farm:

Standard är precis som det låter, standard traktorer som man använder i det dagliga och får möjligheten att testa på tävlingsbanan och se vem som har starkast traktor.

Hot Farm är för de som trimat sin standard traktor lite mer enligt vissa restrektioner i vad man får göra och hur mycket man får trimma. (Oftast är dessa traktorer inte lämpade för vanlig daglig drift i lantbruket)

Farm stock:

Farmstock är en ren tävlingstraktor likt prostock men med mera restriktioner och begränsat motorvarvtal.

Super Stock och Pro Stock:

Super Stock är en vanlig jordbrukstraktor som har byggts om med till exempel upp till fyra turboaggregat. Även innandömet i motorn kan bytas ut mot mer effektiva delar. Dock får man inte ändra den hur som helst: Man får inte ändra motorblock och växellådshus. Ändringarna kan öka antalet hästkrafter enormt, från kanske 150 till 3500 hästkrafter.

Pro Stock är en enklare variant av Super Stock. Begränsningen i denna klass är att man exempelvis endast får använda en turbo och traktorn får bara köras på diesel

Two-Wheel-Drive

I klassen körs ofta ekipage som baseras på bilchassin. Klassen har begränsningarna en motor och högst 2600 kilo.

Vilka bränslen är tillåtna?

Allt fler övergår från bensin till metanol, vilket ger en rejäl effektökning och dessutom är mer miljövänligt. Även en del dieselmotorer har byggts om för att gå på metanol. Försök har även gjorts med förestrad rapsolja. Nitrometan och lustgas, som används i en del andra motorsporter, får inte användas i tractorpulling.

Vad använder man för däck?

De flesta traktorerna är utrustade med specialdäck, men det förekommer även breda jordbruksdäck. Däcken är något av det viktigaste på traktorn. Är däcken dåliga så kvittar det hur bra resten av traktorn är, man måste få ner kraften i banan.

Ribborna på däcken är nerslipade till cirka två centimeters höjd för att få bättre grepp. Det låter kanske konstigt, men det gäller att få upp ett ordentligt hjulspinn så att man samlar upp så mycket kraft som möjligt för att kunna köra längre än konkurrenterna.

Comments are closed.