Viktiga Datum

Räkenskaps år/ arbetsår 1/11 till 31/10

31/1 arrangör skall inkomma med vilka klasser de avser att köra

Stadgeändrings förslag styrelsen till handa senast 31/5

Motioner till årsmöte styrelsen till handa senast 31/5

Klubbars medlemsavgift senast 1/6

Stadgeändring till klubbar senast 15/6

Motioner till klubbar senast 15/6

Klubbars medlemsavgift försenings avgift tas ut efter 1/7

Motion senast ändring 31/7

Motioner skickas till klubbar senast 31/8

Klubbars rösträtt vid utebliven medlemsavgift förfaller 30/9

Årsmöte senast första söndagen i December

Kallelse till årsmöte senast 2 månader innan

Tävlingsdatum styrelsen till handa senast 1/11 för nästkommande säsong

Valberedning 2 månader innan årsmötet tillfråga sittande om de avser att fortsätta

Valberedning 6 veckor innan årsmöte meddelar klubbar vilka som avböjt

Valberedning tar emot förslag/nominering till förbundsstyrelsen fram till 31/10

Revisorer skall ha räkenskaper till handa senast 15 dagar innan årsmötet

Revisorerna skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 4 dagar innan årsmötet

Comments are closed.