Månadsbrev januari 2022

Nu har styrelsen börjat komma igång med månadsmöten.

Vi planerar ha ett möte i månaden och komma ut med ett månadsbrev ca den 25 i månaden.

Vårmötet planerar vi hålla i början av mars, vi planerar ha ett fysiskt möte men om coronan ställer till det får det bli digitalt, återkommer om plats.

STPK-Tv har funnits sedan 2012 det är en Youtube kanal och vi ska försöka starta upp denna igen.

Vi har även tänkt att engagera tidningen Bilsport inom traktorpullingen.

Hemsidan jobbas det med och det är tänkt att man ska ha en inloggning till denna, där man kan se lite mer än vad allmänheten kan se.

Det ha kommit en massa bra förslag från ”publikhöjande gruppen” som det jobbas för fult med i arrangörsgruppen.

Arrangörerna var eniga om att annonsera Traktor Power och ha hel/halv sida i varje nummer.

Regler ang. bogsering av 500,600 mod och CD kommer att ändras se arrangörs kompendium.

Licenserna börjar om från noll i år dvs att licenserna från 2021 inte gäller för 2022, det kommer även krävas ett prov för dessa.

Comments are closed.