Månadsbrev maj 2022

Årets första tävlingar har nu avverkats ,7/5 körde Ekeröd sedan Lidköping 20/5 och det har varit bra publikuppslutning på båda tävlingarna.

Nästa tävling som kommer att arrangeras är på LS arena den 17–18/6 i Joxtorp en bit från Askersund.

Detta är ett samarbete med Mellansvenska Traktorpullingföreningen, Anmälan till Lars Erik Tylebrink 070 593 68 62 Eller Krister Grankvist 070 648 82 81.

Medlemsavgifter, Licens/Försäkring, Anmälan SM/Tävlingar 2023

Ska gå genom respektive klubb från och med 2023.

Varför då?

För det första så kan inte förbundet kontrollera medlemskap och medlemsavgift.

För det andra så blir arbetsbelastningen enorm för förbundet när medlemmar ”glömmer” att skicka in ansökan om licens/förar/Team försäkring i tid inför säsongen.

Arbetsgång, en utövare ska köra SM han/hon kontaktar sin klubb, klubben säger att innan vi kan anmäla dig så ska du betala medlemsavgift sen ansöker han/hon om Licens, betalningen administreras av klubben.

 Klubben sammanställer alla licensansökningar och skickar till förbundet samt betalar in. Där efter kan anmälan göras till SM.

Klubben sammanställer och anmäler sina utövare till förbundet.

Fakta

Det är bara i klasserna standard och 350kg och 500kg stock som man kan tävla klubb lös och med endagars licens, vid anmälan på plats. (Det kan förekomma att någon som kör i de andra klasserna ”kommer ut med sin traktor till sista tävlingen och kommer då använda endagslicens, klubben skall anmäla detta till arrangören samt administrera en endagslicens).

Klubbarna ska administrera beställning och betalning för licenser/Försäkring till förbundet.

I detta ingår förarlicens och Teamlicens.

Respektive klubb skall utse ansvarig i klubben som kontaktar STPF:s kassör.

Beställning och betalning skall vara klart 15/2 varje år

Alla anmälan skall göras genom respektive klubb förutom ovan nämnda klasser

Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

Comments are closed.