Månadsbrev november

Ett nytt arbetsår i svensk traktorpulling har börjat.

Den 18/11–23 var det årsmöte för svensk traktorpulling i lund, med efterföljande 40års fest. Där var ca 60 närvarande på årsmötet.

Det valdes in några nya medlemmar i styrelsen och en ny medlem i valberedningen, dessa kommer att läggas upp på hemsidan.

På den efterföljande festen deltog ca 200 gäster där det presenterades en mängd gamla minnen och massor av allt från gamla foton och tidningsurklipp till hur man var klädd som förare på den tiden.

Alla som fick SM priser och hela lista på Hall of Fame samt motiveringar kommer att läggas upp på hemsidan.

Comments are closed.