Motioner/Stadgar

Motioner och stadgeändringar 2021

Senast 31/5+7 dagar

På årsmötet 2021 togs beslut om att förändra stadgarna

så att vi skulle ha ett förfarande där vi kan förtydliga/förbättra en inlämnad motion.

Utdrag ur stadgarna

//Motion skall vara Förbundet tillhanda senast 31 maj, sändas till samtliga klubbar, inom 15 arbetsdagar.

 Inga nya motioner kan läggas efter detta datum.

 Motionen kan omformuleras/kompletteras av förslagsställaren fram till 31 juli notera att innebörden/motionens mening inte får ändras då den betraktas som ny.

 Senast 31 augusti skall förbundet sända motionerna till respektive klubb, för att bereda enskild klubbs medlemsmöte, tillfälle till yttrande över motionerna. //

En motion är ett förslag till beslut i en beslutande församling såsom ett parlament, en bolagsstämma eller en föreningsstämma.

Stadgar, Förslag till ändring av stadgar skall vara skrivet så som texten skall vara, som kan avgöras med ett ja eller nej utan att behöva bearbetas.

Det är bara årsmötet som kan besluta om förändring av stadgar.

Notera att färdiga förslag som kan avgöras med ett ja eller nej utan att behöva bearbetas, kan lämnas när som helst för beslut.

Styrelsen avgör då om frågan enligt stadgarna måste tas på årsmötet eller kan tas av styrelsen eller av styrelsen delegerad grupp.

Comments are closed.