Plan-B inställd

STPF:s styrelse har tillsammans med arrangörerna för plan-B beslutat att inte gå vidare med detta upplägg då det var för få anmälda vid anmälningstidens utgång.

Det som händer nu är att tävlingarna genomförs som vanligt.

Anmälningstiden för SM är förlängd till 6/6.

Då första SM deltävlingen är 2/7.

Beslut är också taget att arrangörerna kan ställa in tävlingen senast 14 dagar innan, samt att om folkhälsomyndigheten eller regeringen väsentligt försämrar arrangörens möjligheter att genomföra tävlingen med mindre än 14 dagar kvar till start så likställs det med force major.

Comments are closed.