Månadsbrev juli 2022

Det börjar bli dags för den 5:e deltävlingen i SM- Öland, där man hoppas på bra uppslutning av traktorer.

Ni som inte har anmält er gör detta till Christian Rudén

I Lidköping uppstod ett mätfel i klassen 3,5t mod.

Första draget i pull-offen hade släden styr/med-hjulen nere vilket påverkade draget så traktorn fick fördel av situationen.

Styrelsen beslutade att pull-offen skulle köras om vilket skulle ske i Väse, men en traktor körde sönder så pull-offen körs om senare.

När det uppstår problem med laserutrustningen och det i sin tur leder till att mätningen blir felaktig så är det tillåtet att använda slädens mätuppgifter alt. ett måttband.

Det gäller även vid en SM-tävling.

ANG EM i England

Ni som har tänkt köra em.

Anmäl era traktorer till förbundet, i dagsläget är det oklart hur många traktorer vi får skicka dit.

Löpande info kommer.

Comments are closed.