Månadsbrev augusti 2022

Det börjar bli dra ihop sig för dom två sista sm. tävlingarna, den 24/9 på Tvängstorp och den 8/10 i Laholm.

Ni som inte har anmält era traktorer gör detta snarast till respektive arrangör.

Det har hitintills under året körts 5 sm. tävlingar med bra publikuppslutning.

Det skedde en incident på Öland med en traktor och släden, detta är skickat vidare till ETPC för utredning.

Det kommer fortsättningsvis att finnas två kontrollers på varje tävling, detta är för att hjälpa arrangören.  

Comments are closed.