Månadsbrev September

Årsmötet kommer att bli på Scandic i Jönköping 26/11

Det finns 50 platser på årsmötet (styrelsen räknas inte in i dessa)

Varje klubb har 3 röster

Förarföreningen har 5 röster, 1 röst per grupp Standard/Veteran, Garden, Farmstock/Hotfarm, ETPC klasser, samt förarföreningens ordförande. Ombud för förarföreningen skall vara medlem i förening inom förbundet och får inte vara ombud för klubb på förbundsmöte.

Prisutdelning för SM klasserna kommer att vara på årsmötet

Anmälan görs till respektive klubb som anmäler deltagarna till förbundet senast 30/10.

Klubben anmäler deltagare på anmalan@stpf.se

Förarföreningen anmäler sina deltagare på anmalan@stpf.se

Valberedning

Camilla Göransson NSPK Sammankallande

Filip Nilsson GTPK

Daniel Turesson MSTP

För kontakt med valberedningen skicka till president@stpf.se

Vi vill ha in Nomineringar till Årets Pullingmotor senast 30/10

Skickas till president@stpf.se

Comments are closed.